Annuïteitenhypotheek

Wat is een annuïteitenhypotheek?

Als je verwacht in de toekomst meer te gaan verdienen dan je nu doet, kun je ervoor kiezen om een annuïteitenhypotheek af te sluiten. Je begint namelijk met een laag aflossingsbedrag dat door de jaren heen zal stijgen. In het begin betaal je voornamelijk rente. Deze rente is aftrekbaar voor de fiscus en dat scheelt in je maandlasten. Daarnaast los je elke maand een deel van je startershypotheek af. Het totaal bedrag aan aflossing en rente wordt een annuïteit genoemd. Omdat het afgeloste gedeelte van je annuïtaire hypotheek niet fiscaal aftrekbaar is, heb je steeds minder belastingvoordeel. Hoe meer er is afgelost, hoe meer je betaalt. Veel mensen kiezen voor de annuïtaire hypotheek omdat ze het aantrekkelijk vinden dat je in het begin lagere maandlasten hebt.
Wat kost een annuïteitenhypotheek?

Op de helft van de looptijd van de annuïteitenhypotheek heb je ongeveer éénderde deel van de hypotheek afgelost. Op tweederde van de looptijd is ongeveer de helft van het hypotheekbedrag afgelost.

Stel: je wilt een huis kopen en je hebt een hypotheek hiervoor nodig van € 216.000. De looptijd voor je hypotheek is 30 jaar en de hypotheekrente bedraagt 2%. In dit geval bedraagt de maandelijkse annuïteit € 798. Dit is je bruto maandlast die bestaat uit een gedeelte aflossing (€ 438 in de eerste maand) en een gedeelte rente (€ 360). In de eerste maand betaal je € 360 rente: 2% rente over € 216.000 in totaal € 4.320 gedeeld door 12 maanden. Je bruto maandlast blijft per maand gelijk. Alleen de samenstelling van je bruto maandlast verschilt. Het bedrag dat je aflost stijgt en de rente gaat naar beneden.

Je ziet dat je op maandbasis hetzelfde bedrag betaalt aan aflossing en dat de rente afneemt.  Aan het begin van de looptijd betaal je (bijna) alleen maar rente. Naarmate de looptijd van de annuïteitenhypotheek vordert, neemt dit rentebedrag ook af.

Annuïteiten hypotheek berekenen

Rekenprogramma 1

Rekenprogramma 2

Annuïteiten hypotheek aflossen

De samenstelling van het bedrag dat je maandelijks betaalt, verandert per maand. In het begin betaal je een groot deel aan rente en is het aflossingsaandeel klein. Per maand verschuift de samenstelling van het totaal te betalen bedrag. Je kunt ervoor kiezen om extra af te lossen op je annuïteitenhypotheek. Je bepaalt dan zelf hoeveel extra dat bedrag zal zijn. Wanneer je extra gaat aflossen op je annuïteitenhypotheek, worden de maandlasten lager. Wel houd je minder geld over op je spaarrekening.